Theo UBKT Tỉnh ủy Sơn La, BTV Đảng ủy Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Sơn La đã có những khuyết điểm, vi phạm: Thiếu kiểm tra, giám sát đối với Ban Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện gói thầu mua sắm vật tư, hóa chất, sinh phẩm, phương tiện và các trang thiết bị y tế phòng, chống dịch COVID-19; gói thầu mua sắm sinh phẩm, kít xét nghiệm của Công ty Cổ phần công nghệ Việt Á do Bệnh viện Đa khoa tỉnh làm chủ đầu tư.

Kỷ luật Ban Thường vụ Đảng ủy Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La liên quan đến Việt Á -0
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La.

Thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, quản lý, giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức đối với cán bộ, đảng viên, để đảng viên vi phạm pháp luật bị khởi tố, điều tra (vi phạm trong tổ chức thực hiện gói thầu mua kít xét nghiệm COVID-19 năm 2020 của Công ty Cổ phần công nghệ Việt Á).

Liên quan đến vi phạm này, UBKT Tỉnh ủy Sơn La đã thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với các đồng chí: Đỗ Xuân Thụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện; Lò Văn Nhay, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy, Phó Giám đốc Bệnh viện. Khai trừ ra khỏi Đảng đồng chí Lò Văn Chiến, Chi ủy viên, Trưởng khoa Dược Bệnh viện.

Trước đó ngày 29/6, UBKT Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật Ban Chấp hành Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa huyện Phù Yên bằng hình thức khiển trách.

Trong năm 2020, 2021, Ban Chấp hành Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa huyện Phù Yên đã chấp hành không nghiêm chế độ sinh hoạt thường xuyên theo Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa huyện nhiệm kỳ 2020-2025.

Thiếu kiểm tra, giám sát đối với việc thực hiện nhiệm vụ của các thành viên trong Ban Giám đốc Bệnh viện trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện 12 gói thầu mua sắm vật tư, hóa chất, sinh phẩm, phương tiện và các trang thiết bị y tế phòng, chống dịch COVID-19 để xảy ra khuyết điểm, vi phạm trong việc chấp hành không đúng quy định của Luật Đấu thầu năm 2013, Nghị định 63/2014/NĐ-CP năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu năm 2013 về lựa chọn nhà thầu và các văn bản hướng dẫn thực hiện đấu thầu.

Đối với các đảng viên liên quan có vi phạm, UBKT Tỉnh ủy Sơn La đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách các đồng chí: Đào Quý Vinh, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Phù Yên; Nguyễn Trung Kiên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Bắc Yên, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Phù Yên; Vì Duy Hiệp, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Phù Yên.